Όροι ηλεκτρονικού διαγωνισμού 19/04 – 31/05/2021

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. H
εταιρεία «ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΑΕ.» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») για την προβολή και προώθηση των καταστημάτων της σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση των συμμετοχών και τη διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων («Κλήρωση»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε αγορές από τα καταστήματα και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν την κάρτα πιστότητας
Ναταλί Club (εφεξής η «κάρτα») που εκδίδει η Αγορά Ναταλί (οι «συμμετέχοντες»).
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.
4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από
19/4/2021 έως 31/5/2021 (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
5. Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού
με κάθε 10€ αγορών με χρήση της κάρτα Ναταλί Club, έκαστος συμμετέχων θα λαμβάνει μια συμμετοχή για την κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με όσες συμμετοχές έχει συγκεντρώσει, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής των δώρων που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά.
7. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι αποδείξεις αγορας της παραγραφου 5 για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμου, που εγιναν με χρηση της καρτας
Ναταλί Club.
8. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία στα κεντρικά γραφεία στις
2/6/2021 και ώρα 10:00 (εφεξής η «Κλήρωση»). Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή/και τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτηθεί και στον ιστοχώρο της www.natali.gr (εφεξής το «Site»).
Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
9. Η Κλήρωση θα διενεργηθεί με βάση τις αποδείξεις αγοράς με χρήση της κάρτας Ναταλί Club που έγιναν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
10. Κατά τη διενέργεια της Κλήρωσης θα αναδειχθ
ούν 2 νικητές και 2 αναπληρωτές για το σύνολο των συμμετοχών. Εάν ο νικητής δεν εμφανιστεί έως και 19/6/2021, ακυρώνονται και αντικαθίστανται από τον αναπληρωτή. Ο αναπληρωτής έχει προθεσμία για την παραλαβή του δώρου έως και την 30/6/2021.
11. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματισθεί να δοθούν τα παρακάτω δώρα (εφεξής «το Δώρο»).


1. 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ: 2 Ηλεκτρικά ποδήλατα HONDA Sundiro S01-S6, 2 τυχεροί

2. 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΩΡΟΥ: Δωροεπιταγές Αξίας 100€ ανά τυχερό, 10 τυχεροί

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αναρτήσει τους νικητές στο site και στις βιτρίνες των καταστημάτων της και θα επικοινωνήσει με τους νικητές στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν συμπληρώσει στην αίτηση χορήγησης της κάρτας Ναταλι Club. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες κατά της σειράς ανάδειξης αυτών στην Κλήρωση. Θα ζητείται από τους νικητές επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν δηλώσει και θα καθορίζεται ο τρόπος παράδοσης /παραλαβής του δώρου τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή του δώρου οι νικητές υποχρεούνται να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα για διακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψουν το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των νικητών σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Κάρτα είναι αναληθή, ανακριβή ή ψευδή.
13. Οι τελικοί νικητές /αποδέκτες των δώρων θα ανακοινωθούν και στο Site.
14. Για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, καθώς οι Κληρώσεις θα γίνονται βάσει στοιχείων που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην εταιρία με την αίτηση χορήγησης της κάρτας Ναταλί Club.